we zetten koers naar… 2030

Om Noord-Brabant bereikbaar te houden is een transitie in het mobiliteitssysteem nodig. De Provincie Noord-Brabant wil met 'Koers 2030' een toekomstblik delen met alle stakeholders in de regio: de ambities en resultaten over de totale mobiliteit in en rondom Brabant. Daarbij is het de bedoeling om met betrokkenen de dialoog aan te gaan. Het is een uitnodiging om mee te denken en mee te praten.

opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant

Visie visueel maken

De vraag aan Maan was om een omvangrijk beleidsdocument visueel te vertalen naar een interactief document, dat de lezer en toehoorder meeneemt in het verhaal en uitnodigt om mee te praten. Uiteindelijk moet dit document leiden naar een gezamenlijk gecreëerde en gedragen koers in Brabant. De presentatie van Koers 2030 is in het Brabantse Provinciehuis met veel complimenten ontvangen.

Back to the future

We zetten koers naar het jaar 2030, waarbij we de overdreven futuristische dashboards uit films, van spaceships tot aan interfaces, als inspiratie gebruiken. We hebben een complete immersive environment gecreëerd, waarin men van voor tot eind meegenomen wordt in het verhaal. Door de futuristische navigatie en details, voelt het geheel al meteen interactief aan, zodat het zeker duidelijk is dat het niet alleen gaat om ontvangen, maar ook om actief meedenken. De koers geeft nog ruimte voor gezamenlijke invulling.

Wat ik prettig aan de aanpak van Maan vind, is dat een opdracht start met een goede intake en dat we dan een aanbod krijgen dat ook nog zo flexibel is dat er op maat geleverd kan worden. Tijdens de Coronacrisis was dat nodig. We gingen uit van fysieke bijeenkomsten waar we materiaal voor nodig hadden maar die bijeenkomsten gingen niet door. Maan heeft geen moeite daar flexibel in mee te bewegen. Dan vergeet ik nog te zeggen dat de voorstellen die Maan doet ook echt toegevoegde waarde hebben ten opzichte van wat wij zelf al bedacht hadden!

Dirk Jan Huisman / strateeg mobiliteit Provincie Noord-Brabant