SLIM. over sociale veerkracht

Het leven in de provincie Noord-Brabant is fijn. Maar voor ieder mens geldt: soms zit ‘t mee, en soms zit het tegen. Als je sociaal veerkrachtig bent, dan lukt het je goed om met die veranderingen om te gaan. Je incasseert, krabbelt op en je kunt weer door. Helaas is niet iedereen daartoe in staat. Wat als je er niet bovenop komt?

SLIM!

Met het programma Versterken Sociale Veerkracht ging de provincie Noord-Brabant de afgelopen vier jaar op onderzoek uit. Er zijn in de provincie namelijk steeds meer burgers en ondernemers die aan de slag gaan met maatschappelijke problemen. De provincie bracht in kaart: welke initiatieven zijn er in Brabant, waar is experiment nodig en hoe kan de provincie daaraan bijdragen?

Het magazine Slim. (samen langdurig impact maken) is het sluitstuk van het vierjarige programma. Met het magazine geeft de provincie een dwarsdoorsnede van projecten die mede dankzij het Versterken Sociale Veerkracht ontwikkeld of onderzocht zijn. Op die manier biedt SLIM. inspiratie, maar ook aanknopingspunten voor nieuwe en bestaande initiatieven. Want langdurig impact maken lukt je niet alleen: daar heb je elkaar voor nodig.

Trots 

Als Brabants bureau draagt Maan dit initiatief van de provincie een warm hart toe. Maar al te graag onderschrijven we het belang van samenwerking bij maatschappelijke opgaven. Met veel toewijding mochten we ons de afgelopen jaren regelmatig inzetten voor het programma Versterken Sociale Veerkracht. En dat we nu ook nog eens de volledige vormgeving van het magazine SLIM. op ons mochten nemen, daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op.

deze moonies werkten mee
aan dit project

angèle van iersel

angele@maan.nl 076 5607112

aniek frölke

aniek@maan.nl 076 5607111

daan janssens

daan@maan.nl 076 5607115
controleer je gegevens! verzend